Avrupa Buluşçu Ödülleri (European Inventor Award 2018) Adaylık Süreci Başladı

17 Ağustos 2018 Cuma

Avrupa Patent Ofisi tarafından organize edilen ve son yıllarda Avrupalı buluşçular için en prestijli yarışmalardan biri olan European Inventor Award 2018 için başvuruların alınmasına başlanmıştır. Aday gösterilen buluşların ekonomi ve sosyal hayata katkısı bakımından oldukça önemli olduğu yarışmaya Sanayi/Endüstri, KOBİ, Üniversite/Araştırma Enstitüleri, EPO üyesi olmayan ülkeler ve Yaşam boyu başarı olmak üzere 5 farklı kategoride adaylar çağrılmaktadır. Yarışma ile ilgili önemli hususlar aşağıda yer almaktadır. Başvuru yapan adaylar arasından finale kalanlar 2018 Nisan ayı içerisinde açıklanacaktır.

Söz konusu yarışma için 16 Ekim 2017 tarihine kadar european-inventor@epo.org adresine adaylar iletilebilir.

Buluşun taşıması gereken kriterler;

Yaratıcılık bakımından üst düzey
Hayata geçirilmesi kolay
Avrupa'da pazar başarısını ispat etmiş veya potansiyel sahibi
Topluma ve ekonomiye faydası oldukça açık,örneğin, istihdamı artırması,yaşam kalitesinde iyileşme ve/veya çevrecilik

Değerlendirmeye Alınmayacak Başvurular

Avrupa patent belgesi olmayan buluşlar
Karşı görüş nedeniyle hukuki süreci devam eden patentler
9 aylık itiraz süreci devam eden patentler
Hükümsüz kılınmış patentler
Tüm EPO üye ülkelerinde geçerlilik süresi bitmiş patentler
Daha önceki Avrupa Buluşçu Ödülleri Yarışmasında buluşçusu finalist olan veya kazanan patentler 

Avrupa Buluşçu Ödülleri Yarışmasına ülkemizden buluşların bu yarışmaya aday gösterilmesi önem arz etmektedir.