Covid19 Virüsünün Etkileri Sebebiyle; TÜRKPATENT Nezdindeki İşlemlere Dair Sürelerde de Düzenleme Yapıldı.

24 Nisan 2020 Cuma

TÜRKPATENT' in yaptığı açıklamayla;  " Covid19 virüsünün sosyal hayata ve çalışma hayatına etkileri sonrasında alınan karar ve 26/03/2020 tarihli  Resmi Gazete’de yayımlanan 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 1’inci maddesiyle;  zorunlu idari başvuru yollarına ilişkin süreler, hak düşürücü süreler de dahil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler 13/03/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere durdurulmuştur" denildi.

Düzenleme, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununda belirtilen süreleri de kapsamaktadır.

Buna göre sınai mülkiyet mevzuatında yer alan süreli işlemler haberin ilgili tablosunda görüldüğü şekilde uygulanacaktır: