MARKA TESCİL SÜRECİ

TPE Markalar Dairesi nezdinde yürütülen işlemlerin tamamlanma süreleri; 
İş bu süreler normal şartlarda yürütülecek olan işlemler için yaklaşık olarak hesaplanmış süreler olup, TPE'ce taahhüt edilmiş kesin süreler değildir.

İŞLEMLER GERÇEKLEŞME SÜRESİ
Marka Yenilemesi 45 gün
Başvuru İşlemden kaldırma 15 gün
Tescil Belgesi Düzenleme 45 gün
Devir 45 gün
Lisans kayıt, yenileme 30 gün
Veraset ve İntikal 30 gün
Rehin İşlemi Kayıt 30 gün
Unvan değişikliği 30 gün
Adres değişikliği 30 gün
Nevi değişikliği 30 gün
Menşe Memleket belgesi 30 gün
Marka sureti ve Sicil sureti 20 gün
Terkin İptal 15 gün
Yayına İtiraz 6 ay
Karara İtiraz 12 ay
Birleşme 30 gün
Alındı (Ön yazı) yazısı 7 gün
Ücretli Erken İnceleme Hemen